2021-09-01 09:38:00

Kontakti
Adresa: Školska 22, 47240 Slunj
Fax: 047 811-157
E-mail: ss-slunj@ss-slunj.skole.hr
Matični broj: 3360598
   
Ravnatelj: Diana Cindrić
Telefon: 047/811-158
Pedagog: Katarina Mašić (zamjena Tihana Kapusović)
Telefon: 047/811-896
Tajnik: Dijana Jareb (zamjena Kristina Barić)
Telefon: 047/777-503
Voditelj računovodstva: Josipa Belković
Knjižničar: Dijana Jelić (zamjena Mihaela Hodak)
Telefon: 047/811-895
 

 


Srednja škola Slunj